Prenájom vysokozdvižných plošín
Terénne a cestné vysokozdvižné plošiny s obsluhou

Dispečing      +421 918 640 103