Prenájom vysokozdvižných mobilných plošín

Dispečing      +421 918 640 103 

Prenájom mobilných
vysokozdvižných plošín

Cenník platný od 1.1.2018

TYP MECHANIZMUStojné za MTH bez DPHCena za MTH bez DPHCena za 1 km bez DPH
Terénne mobilné vysokozdvižné plošiny
    
TATRA 815 MP27 terénna 6×622,00 €45,00 €1,40 €
TATRA 815 MP33 terénna 6×630,00 €60,00 €1,40 €
AVIA MP16 terénna 4×418,00 €27,00 €1,10 €
ROSS VIZA MP16 terénna 4×418,00 €27,00 €1,10 €
ROSS VIZA MP15 terénna 4×418,00 €27,00 €1,10 €
AVIA MP15 terénna 4×418,00 €27,00 €1,10 €
    
Cestné mobilné vysokozdvižné plošiny
    
MERCEDES MP31 cestný25,00 €55,00 €1,40 €
AVIA MP16 cestná18,00 €26,00 €1,00 €
AVIA MP13 cestná16,00 €23,00 €0,90 €