Prenájom vysokozdvižných plošín
Terénne a cestné vysokozdvižné plošiny s obsluhou

Cenník platný od 13.01.2023

TYP MECHANIZMUCena za MTH bez DPHCena za 1 km bez DPH
Terénne mobilné vysokozdvižné plošiny
   
TATRA 815 MP27 terénna 6×654,00 €1,80 €
TATRA 815 MP33 terénna 6×666,00 €1,80 €
AVIA MP16 terénna 4×433,00 €1,50 €
ROSS VIZA MP16 terénna 4×433,00 €1,50 €
ROSS VIZA MP15 terénna 4×433,00 €1,50 €
AVIA MP15 terénna 4×433,00 €1,50 €
   
Cestné mobilné vysokozdvižné plošiny
   
AVIA MP16 cestná28,00 €1,30 €

Pre výpočet Vašej správnej cenovej ponuky je potrebné vyrátať si kilometre od nás z bodu A k Vám do bodu B. Môžte to urobiť aj priamo v tomto odkaze. Keďže rátame cestu aj spiatočnú musíte celkový počet kilometrov vynásobiť x2 a vynásobiť kilometrovným za daný typ plošiny. Následne si treba spočítať na približne ako dlho plánujete našu plošinu využiť a vynásobiť počet hodín cenou za 1 MTH. Celkový súčet je orientačná cena.  

Účtujeme každú začatú polhodinu.

Pre dlhšie alebo väčšie objednávky Vám samozrejme poskytneme cenovú ponuku na mieru cez náš dispečing alebo prostredníctvom nášho emailu.